Informeren » Specials » Geld en geluk

Maakt geld gelukkig?

Maakt geld gelukkig? Over de vraag of geld gelukkig maakt lopen de meningen uiteen. Eén ding is zeker, er is een relatie tussen geld en geluk. Net zoals er een relatie is tussen het ideale inkomen en belastingdruk. Daarnaast zijn landen met een hoger inkomen over het algemeen ook landen met een hogere geluksscore, maar de vraag blijft ‘maakt geld gelukkig’?

Basisbehoeften

Geld is nodig om in de basisbehoeften te voorzien. Denk aan eten en drinken en een dak boven je hoofd. Er moet minimaal aan deze voorwaarden worden voldaan voordat er überhaupt gesproken kan worden over de vraag of geld gelukkig maakt. Ook geld voor scholing en het sociale leven zijn belangrijk. Er wordt daarom ook veel gesproken over het ideale inkomen.

Ideale inkomen

De vraag is of het ideale inkomen bestaat en zo ja hoe hoog is dat dan? Van welke factoren hangt het ideale inkomen af? Is het ideale inkomen ooit hoog genoeg of willen wij altijd meer om gelukkig te zijn?

Gelukkige landen

Er zijn landen waar de kans op gelukkig zijn hoger is. De OESO heeft hiernaar onderzoek gedaan en hieruit kwam naar voren dat landen waar het gemiddeld besteedbare inkomen per huishouden het hoogste lag dit niet de hoogste geluksscore oplevert. Echter landen met een laag gemiddeld besteedbaar inkomen hebben over het algemeen ook een lage geluksscore. Belangrijk is ook de eventuele inkomensongelijkheid binnen een land, waar de overheid door middel van belastingdruk invloed op uit kan oefenen.

Geluk

Waar mensen gelukkig van worden is van vele factoren afhankelijk. Eén ervan is geld. Een interessante vraag is dan ‘worden mensen gelukkiger als ze een basisinkomen hebben en geen zorgen over geld hebben?’ Als er geen zorgen over geld zijn ‘wat is dan belangrijk om gelukkig te zijn en te blijven?’
Het ideale inkomen en belastingdruk

Het ideale inkomen en belastingdruk

Er is een relatie tussen het ideale inkomen en de belastingdruk. Er zijn verschillende manieren om het ideale inkomen te bepalen, maar er zijn ook mensen die menen dat het niet bestaat. Wat is precies…
De relatie tussen geld en geluk

De relatie tussen geld en geluk

Is er een relatie tussen geld en geluk? Maakt geld gelukkig? Als geld gelukkig maakt, hoeveel geld heb je dan nodig? Bestaat het ideale inkomen en zo ja, hoeveel is dat ideale inkomen? Worden we dan g…
De relatie tussen geluk en inkomen

De relatie tussen geluk en inkomen

Er is een relatie tussen geluk en inkomen. Dit kan een indicatie geven voor het ideale inkomen, maar helaas ligt het niet zo simpel. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er weliswaar een relatie i…
De voor- en nadelen van een basisinkomen

De voor- en nadelen van een basisinkomen

Het invoeren van een basisinkomen voor iedereen zonder tegenprestatie heeft voor- en nadelen. Met de toenemende robotisering is dit onderwerp misschien één van de mogelijke oplossingen voor een groeie…
Tips om gelukkig of nog gelukkiger te worden

Tips om gelukkig of nog gelukkiger te worden

De meeste mensen zouden graag een paar tips krijgen om gelukkig of nog gelukkiger te worden. Hoe word je gelukkig en kan je meer genieten van het leven? Waar iemand gelukkig van wordt is voor iedereen…
Gepubliceerd door Informeren op 08-04-2014, laatst gewijzigd op 10-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.